Predplavecká príprava
 • - predplavecká príprava pre deti od 3 rokov do 6 rokov
 • - bazén: Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (Hliny VII)
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: predplavecká príprava, zdokonaľovacia príprava
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (15 min. rozcvičenie, 30 min. pobyt vo vode, 15 min. hygiena, usušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne
TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2020

02.09.2020 - 21.12.2020

2 x týždenne, pondelok - streda

16.00 – 17.00 hod.                   32 lekcií          cena: 160,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   32 lekcií          cena: 160,- €   

 

03.09.2020 - 22.12.2020

2 x týždenne, utorok - štvrtok

16.00 – 17.00 hod.                   30 lekcií          cena: 150,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   30 lekcií          cena: 150,- €   

 

04.09.2020 - 18.12.2020 

1 x týždenne, piatok

16.00 – 17.00 hod.                   16 lekcií          cena: 80,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   16 lekcií          cena: 80,- €   

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   17.08.2020  

POZNÁMKA:

Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.

Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
Prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy
 • - plavecká príprava pre deti od 6 rokov do 14 rokov
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 8 – 10 - 12
 • - stupne výučby: základný, pokročilý, zdokonaľovací
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (10 min. rozcvičenie, 40 min pobyt vo vode, 10 min. hygiena a osušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne

 

TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2020

 

02.09.2020 - 21.12.2020

2 x týždenne, pondelok - streda

 

16.00 – 17.00 hod.                    32 lekcií          cena: 180,- €

17.00 – 18.00 hod.                    32 lekcií          cena: 180,- €

 

 

03.09.2020 - 22.12.2020

2 x týždenne, utorok - štvrtok

16.00 – 17.00 hod.                    29 lekcií          cena: 165,- €

17.00 – 18.00 hod.                    29 lekcií          cena: 165,- €

 
04.09.2020 - 18.12.2020

1 x týždenne, piatok

16.00 – 17.00 hod.                   15 lekcií          cena: 85,- €   

17.00 – 18.00 hod.                   15 lekcií          cena: 85,- €   

 

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   17.08.2020

POZNÁMKA:

Výučba sa nekoná počas sanitárnych dní, školských prázdnin a sviatkov.

Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
ZĽAVY - platí pre kurz prípravný, základný, zdokonaľovací
 
- poprosíme požiadavky na zľavy uvádzať v prihláške
 
Zľava za tri po sebe nasledujúce kurzy 5 %
Zľava za  päť a viac po sebe nasledujúcich kurzov 10 %
Dvaja rodinný príslušníci v jednom termíne 5 %
Traja rodinný príslušníci v jednom termíne 10 %
Deti  ZŤP 20 %

- na kondičné plávanie sa zľavy nevzťahujú. Iba na bežné kurzy pre verejnosť


Základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre dospelých

 • - plavecké kurzy pre mládež (spravidla od 14 rokov) a dospelých
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - počet osôb v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: základný, pre pokročilých, zdokonaľovací

TERMÍN KURZU 2020

 

03.09.2020 - 22.12.2020

 

2 x týždenne, utorok - štvrtok

 

 

18.00 – 19.00 hod.                 29 lekcií          cena: 165,- €

 

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:  17.08.2020

Poznámka: Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.
 

Kondičné plávanie

 • - 4 mesačný plavecký program určený záujemcom o dlhodobé kondičné plávanie, ak majú zvládnuté plávanie na úrovni zdokonalovacieho plaveckého kurzu
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 15
 • - dĺžka lekcie vo vode: 50 minút
 • - frekvencia lekcií: 1 - 3 x týždenne
TERMÍN KURZU 2020
 

03.09.2020 - 22.12.2020

1 - 2 x týždenne, utorok – štvrtok 

Utorok                         18.00 – 19.00, 20.00 – 21.00             

Štvrtok                        18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00              

                                     

Cena:

1 x týždenne               utorok, štvrtok:56,-€ 
2 x týždenne               utorok-štvrtok: 98,- €
 

Cena je za 4 mesačný turnus!!!

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:  17.08.2020        

Poznámka: Výučba sa nekoná počas prázdnin a sviatkov.
Prihláška na stiahnutie:
alt 
 
 
 
 
Venujte prosím vo všetkých kurzoch pozornosť zmluvným podmienkam!