Úvod Program tábora

Letný tábor - program


Letný denný tábor organizovaný Plaveckou školou Nereus, spol. s r.o. Žilina je nepobytový tábor s atraktívnym programom s dôrazom na letné športové aktivity, určený deťom vo veku 7 až 13 rokov, s dĺžkou trvania turnusu 5 dní (od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov).
 
V programe letného denného tábora 2019 bude vo všetkých turnusoch dominovať organizované plávanie pod vedením inštruktorov a trénerov našej plaveckej školy. Výučbu plávania a plavecký tréning v každom turnuse doplníme ďalšími pohybovými, športovými a poznávacími aktivitami s dôrazom na čo najväčší pobyt detí vonku v prírodnom prostredí. Tomu sú prispôsobené aj všetky, predovšetkým outdoorové činnosti, ako cvičenia v prírode, rôzne dobrodružné hry, pohybové a športové aktivity, turistika a poznávanie prírody a historických zaujímavostí, celotáborové súťaže a ďalšie. Na záver dostanú deti na pamiatku účastnícky diplom s fotografiou!
 
Naše letné denné tábory sú určené ako začiatočníkom, tak aj pokročilým plavcom. Ak chcete, aby sa vaše dieťa zdokonalilo v plávaní, alebo je preň voda najobľúbenejší živel bez ktorého nemôže žiť, tak neváhajte a prihláste ho. Deti na základe vstupných testov budú rozdelené do výkonnostne rozdielnych skupín a následne absolvujú týždenný plavecký program (plávanie 1 - 2x denne).
S podrobným programom Vás oboznámime na začiatku každého turnusu. V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený alternatívny program.
 
Príchod a odchod: rodič ráno privedie dieťa na vopred dohodnuté miesto stretnutia od 7.30 do 8.00 hod., kde si podvečer od 16.00 do 16.30 hod. dieťa prevezme späť. Po priložení podpísanej písomnej žiadosti môže dieťa prichádzať a odchádzať samo alebo v sprievode inej osoby ako rodiča.
 
Stravovanie: stravu pre dieťa zabezpečuje rodič (pitie, desiata, suchý obed). Pitný režim a malé občerstvenie (doboška) bude zabezpečené aj zo strany organizátora a to každý deň. Organizátor na základe objednávky rodiča môže denne zabezpečiť spoločný obed v dohodnutom stravovacom zariadení.
 
Veci potrebné do LPT: kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na turistiku, na športové hry v telocvični), veci na plávanie (plavky, uterák, šľapky, hygienické potreby), čiapka (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové a predovšetkým dobrá nálada!
 
Základný rámcový denný program:
 
07:30 – 08:00 hod. príchod detí
08:00 – 08:15 hod. zoznámenie sa s denným programom
08:30 – 10:00 hod. plávanie / alebo iný program
10.30 – 12:30 hod. doobedný program 
13:00 – 13:30 hod. obed   
14:00 – 15.30 hod. plávanie / alebo iný program  
16:00 – 16:30 hod. odovzdanie detí
 
Všetky drobné spresnenia, prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované.