Úvod Letný tábor Program tábora

Letný tábor - program


Letný denný tábor organizovaný Plaveckou školou Nereus, spol. s r.o. Žilina je nepobytový tábor s atraktívnym programom s dôrazom na letné športové aktivity, určený deťom vo veku 6 až 13 rokov, s dĺžkou trvania turnusu 5 dní (od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov).


V programe letného denného tábora 2020 bude vo všetkých turnusoch sa postaráme o nezabudnuteľný program pre Vaše deti pod vedením inštruktorov a trénerov našej plaveckej školy. V každom turnuse sa budú venovať pohybovým, športovým a poznávacím aktivitám s dôrazom na čo najväčší pobyt detí vonku v prírodnom prostredí. Tomu sú prispôsobené aj všetky, predovšetkým outdoorové činnosti, ako cvičenia v prírode, rôzne dobrodružné hry, pohybové a športové aktivity, turistika a poznávanie prírody a historických zaujímavostí, celotáborové súťaže a ďalšie. Tento program podľa náplne môže byť niektoré dni viac iné menej doplnený o výučbu plávania.

S podrobným programom Vás oboznámime na začiatku každého turnusu. V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený alternatívny program.

Príchod a odchod: rodič ráno privedie dieťa na vopred dohodnuté miesto stretnutia od 7.30 do 8.00, kde si podvečer od 16.00 do 16.30 dieťa prevezme späť. Po priložení podpísanej písomnej žiadosti môže dieťa prichádzať a odchádzať samo alebo v sprievode inej osoby ako rodiča.

Stravovanie: stravu pre dieťa zabezpečuje rodič (pitie, desiata, suchý obed). Pitný režim a malé občerstvenie (doboška) bude zabezpečené aj zo strany organizátora a to každý deň. Organizátor na základe objednávky rodiča môže denne zabezpečiť spoločný obed v dohodnutom stravovacom zariadení.

Veci potrebné do LPT: kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na turistiku, na športové hry v telocvični), veci na plávanie (plavky, uterák, šľapky, hygienické potreby), čiapka (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové a predovšetkým dobrá nálada!

Základný rámcový denný program:

07:30 – 08:00 príchod detí
08:00 – 08:15 zoznámenie sa s denným programom
08:30 – 12:30 program podľa plánu
13:00 – 13:30 obed
14:00 – 15.30 program podľa plánu
16:00 – 16:30 odovzdanie detí

Všetky drobné spresnenia, prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované.