Úvod Užitočné informácie

Letný tábor užitočné informácie


1. Naše tábory sú určené pre všetky deti, ktoré majú chuť skúsiť niečo nové, zažiť veľa krásnych zážitkov a stretnúť nových kamarátov. Vek detí je stanovený od 7 do 13 rokov (deti mladšie ako 7 rokov prijímame len na základe individuálnej konzultácie, po dohode s rodičmi a s prihliadnutím na schopnosti dieťaťa). Deti sú počas tábora rozdelené do skupín pričom na jedného inštruktora pripadá 8 až 10 detí.
 
2. Prihlásiť deti je možné prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky. Prihlásením dieťaťa do denného tábora, organizovaného plaveckou školou Nereus spol. s r.o., súhlasí rodič so záväznými podmienkami. Po doručení prihlášky Vám bude prostredníctvom mailu poslané potvrdenie o prijatí registrácie dieťaťa do denného tábora spolu s informáciami o platbe a vystavenou faktúrou, a to na mailovú adresu, ktorú zadáte do prihlášky.
 
3. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí vyhlásenie rodiča, ktoré je súčasťou prihlášky.

4. Tábor sa nekoná počas štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na obdobie letných prázdnin.
 
5. Miesto nástupu na denný letný tábor. Ak nie je stanovené inak, tak sa vždy stretávame ráno v určenom čase vo vestibule Mestskej krytej plavárne v Žiline.
 
6. Čas preberania a odovzdávania detí. Rodič ráno privedie dieťa na vopred dohodnuté miesto stretnutia od 730 do 800 a od 1600 do 1630 si ho prevezme späť. Po predložení podpísanej písomnej žiadosti môže dieťa prichádzať a odchádzať samo, alebo v sprievode inej osoby ako rodiča. V prípade potreby a na požiadanie sme pripravení vyjsť v ústrety a prebrať dieťa skôr, či odovzdať neskôr ako v stanovenom čase.
 
7. Stravu pre dieťa zabezpečuje rodič (desiata, suchý obed). Pitný režim a malé občerstvenie (doboška) je z našej strany zabezpečené každý deň. Na základe objednávky rodiča zabezpečujeme deťom denne spoločný obed v reštaurácii KÚSOK ŠŤASTIA, ktorá sa nachádza v objekte Mestskej krytej plavárne.
 
8. Čo si dieťa nesmie zabudnúť? Určite kartičku poistenca (stačí prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na turistiku, na športové hry v telocvični), veci na plávanie (plavky, uterák, šľapky, hygienické potreby), čiapku (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša na dopĺňanie nápojov, prípadne malé vreckové. Cennosti nosiť neodporúčame a za ich stratu neručíme!
 
9. Počas a po skončení tábora zverejňujeme fotky z tábora na FB plaveckej školy Nereus. Je to pekná pamiatka na tábor a umocňuje zážitky detí z tábora. Okrem toho dostane každé dieťa na pamiatku účastnícky diplom z fotografiou.

10. Bližšie informácie k nástupu do tábora spolu s predbežným programom budú rodičom posielané prostredníctvom mailu cca.  týždeň pred plánovaným začiatkom tábora.